Ankrud ja sildumine

ohutuks sildumiseks ja ankurdamiseks vajalikud tarvikud